Nagenoeg iedere organisatie kent een planning en controlcyclus waarin plannen worden geformuleerd, gevolgd en bijgestuurd. Dit alles om de organisatiedoelen te realiseren. Ten behoeve van de reguliere planning & controlcyclus levert Lindaden de volgende diensten:


1.Verminderen rapportagedruk.
Ik help u uw rapportagestructuur efficiënter en effectiever te maken. Dit doe ik door uw rapportages inhoudelijk te beoordelen op nut en noodzaak in relatie tot uw organisatiedoelen en –besturing. Door de rapportagestromen in kaart te brengen en te stroomlijnen kan worden vastgesteld welke rapportages, rapportageonderdelen of processtappen in het rapportageproces overbodig zijn of efficiënter kunnen worden ingericht.


2.Uitvoeren (business) control.
Ik ben beschikbaar om voor een tijdelijk periode als business controller aan de slag te gaan. Kern van mijn handelen: daadkracht, organisatiesensitief, objectieve blik en helikopterview.


3.Interim management Planning & Control.
Ik heb 5 jaar ervaring opgedaan als manager Planning & Control bij twee complexe overheidsorganisaties. Ik ben beschikbaar voor het tijdelijk opvullen van een dergelijke positie binnen uw bedrijf.

 

Reguliere planning & Control

Daadkrachtig 
in Control!