Wilt u af van de wirwar aan rapportages die uw organisatie kent en de rapportagedruk verlagen? Of wilt u wel eens weten wat de kostprijs van uw producten en/ of diensten is om onderbouwd besluiten te kunnen nemen? Heeft u tijdelijk een controller nodig?


Ik ben graag bereid u te helpen om deze en andere vragen op het gebied van bedrijfsvoering te beantwoorden.
Het werkterrein van Lindaden is de bedrijfsvoering van organisaties. Onder bedrijfsvoering versta ik de besturing en beheersing van zowel primaire als ondersteunende processen om de beoogde organisatiedoelstellingen te realiseren. Specifiek richt ik me op het vergroten van de beheersbaarheid van de bedrijfsvoering van uw organisatie. Dit doe ik onder andere vanuit de filosofie van risicomanagement.


Lindaden richt zich op de volgende drie werkgebieden:

-Projectcontrol

-Reguliere planning en controlcyclus

-Transparantie in organisatiebesturing en kosten

 

Welkom bij Lindaden

Daadkrachtig 
in Control!