De diensten van Lindaden zijn onder te verdelen in een aantal groepen:


-Projectcontrol

-Reguliere Planning en Control

-Kostentransparantie

-Risicomanagement als basis


Klik boven in het menu op de diverse mogelijkheden voor meer informatie.







 

Diensten

Daadkrachtig 
in Control!