Inzicht in samenhang van bedrijfsprocessen en bijbehorende kosten stelt u in staat om afgewogen en onderbouwde keuzes te maken, bijvoorbeeld om kosten te besparen of de besturing van uw organisatie te verbeteren. Lindaden kan u helpen de bedrijfsvoering van uw organisatie inzichtelijker te maken.


1.Efficiency- en effectiviteitonderzoeken.
Het onderzoek kan betrekking hebben op veel aspecten in de bedrijfsvoering. Ik kan u bijvoorbeeld helpen met het doorlichten van een bedrijfsproces om mogelijke overbodige of ontbrekende stappen te identificeren.

2.Kostentransparantie / kostprijsmodel.
In dit proces kijk ik samen met u naar de opbouw van uw bedrijfskosten en bepalen we hoe deze toe te wijzen aan uw producten of diensten in relatie tot het doel van de kostprijsberekening.


 

Kostentransparantie

Daadkrachtig 
in Control!